Uprzejmie informujemy, iż na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych https://www.pfron.org.pl zostały zamieszczone szczegółowe informacje na temat możliwości składania wniosków w ramach programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” dla samorządów (Moduł II) oraz organizacji pozarządowych (Moduł III).