W dniu 20.11.2023 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowej kadencji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych we Włocławku, które otworzył Starosta Włocławski Pan Roman Gołębiewski w obecności Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku – Pani Agnieszki Łobody oraz specjalisty ds. rehabilitacji społecznej i analiz – Pani Kwiatkowskiej Katarzyny.

Zarządzeniem nr 45/2023 Starosty Włocławskiego z dnia 03 listopada 2023 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych, do nowego składu Rady na lata 2023 — 2027 weszli przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Włocławskiego, tj.:

1) Pan Waldemar Graczyk – przedstawiciel Stowarzyszenia Osób i Rodzin Osób Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych “Życzliwe serce” w Izbicy Kujawskiej,

2) Pani Emilia Kordylewska – przedstawiciel Stowarzyszenia Osób i Rodzin Osób Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych w Boniewie,

3) Pani Renata Pawłowska – przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
i ich Rodzinom “Promyk Nadziei” w Lubrańcu,

4) Pani Maria Walczak – przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych Koła Powiatowego
we Włocławku,

5) Pan Andrzej Zieliński – przedstawiciel Gminy Fabianki.

Podczas posiedzenia wybrane zostało prezydium nowo powołanej Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Funkcję przewodniczącego Rady na najbliższy rok powierzono Pani Emilii Kordylewskiej, wiceprzewodniczącego – Panu Waldemarowi Graczykowi, a obowiązki sekretarza – Pani Renacie Pawłowskiej.

Ponadto omówione zostały najważniejsze zadania do realizacji w nowej kadencji, wśród których znalazły się m.in. przedsięwzięcia zmierzające do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.