Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku

ul. Stodólna 68
tel. 54 230 46 29

pn.-pt. 7:30 – 15:30
wt. 8:00 – 16:00

Aktualności

INFORMACJA

INFORMACJA

INFORMACJA Uprzejmie informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniewe Włocławku w dniu 14 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) będzie nieczynne,w zamian za święto przepadające w sobotę 11 listopada 2023 r. Za utrudnienia...

5 edycja programu Fun. Tech. Future

Ruszyła 5. edycja programu Fun. Tech. Future, który wspiera młode osoby w wieku 18-23 lata w trudnej sytuacji życiowej czy ekonomicznej. W ramach działań programu można uzyskać pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy....

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku
to jednostka organizacyjna Powiatu Włocławskiego.

Do głównych zadań Centrum należy:

  • realizacja zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej,
  • realizacja zadań własnych powiatu z zakresu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej,
  • realizacja zadań własnych powiatu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • realizacja zadań powiatu w zakresie ochrony zdrowia psychicznego – przyjęcie do domu pomocy społecznej,
  • realizacja zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w obszarze pomocy społecznej, wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • realizacja zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • realizacja zadań powiatu wynikających z rządowych programów pomocy społecznej.

W celu realizacji wyżej wymienionych zadań tut. Centrum współpracuje z organizacjami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi, a także osobami fizycznymi i prawnymi.

Punkt poradanictwa specjalistycznego

DLA OSÓB I RODZIN BĘDĄCYCH OFIARAMI PRZEMOCY LUB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W INNEJ TRUDNEJ SYTUACJI KRYZYSOWEJ

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Stodólna 68 tel. (54) 230 46 29

W Punkcie realizowane jest bezpłatne poradnictwo: prawne, psychologiczne
oraz rodzinne dla mieszkańców powiatu włocławskiego (bez względu na dochód) w zakresie:

– udzielania informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego
i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów;

– diagnozowania, profilaktyki i terapii;

– problemów funkcjonowania rodziny, w tym problemów opieki nad osobą niepełnosprawną.

Specjaliści: prawnik, psycholog oraz pedagog są dostępni w każdy poniedziałek w godzinach 15.30-17.30 w siedzibie tut. Centrum, ul. Stodólna 68, II piętro, pokój 204 lub telefonicznie 54 230 46 29.

 

 

Linki

pfron.org.pl – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

sow.pfron.org.pl – System Obsługi Wsparcia

isap.sejm.gov.pl – Internetowy system aktów prawnych

gov.pl/web/rodzina – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

rops.torun.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

k-poa.torun.pl – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu