Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych informuje, że trwają zapisy na konsultacje środowiskowe w sprawie działań prowadzonych w ramach projektu PO WER  pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, który jest realizowany od 1.10.2020r. przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie  z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi.

Celem projektu jest m.in. przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego modyfikacji istniejących i nowych instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością zapewniających im możliwe samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Konsultacje środowiskowe są skierowane m.in. do osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością, osób zawodowo związanych z problematyką niepełnosprawności, w tym przedstawicieli instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych.

Pod adresem http://wlaczeniespoleczne.pl/idi-fgi-warsztaty prowadzona jest rejestracja na konsultacje społeczne w ramach następujących instrumentów:

– Mobilny doradca włączenia społecznego,

– Bezpieczna przyszłość – fundusze powiernicze,

– Budżet osobisty,

– System wsparcia osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się wymagających, wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC),

– Standard działania Warsztatów Terapii Zajęciowej,

– Standard usługi Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością,

– Asysta prawna jako element systemu wspieranego podejmowania decyzji.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1116,projekt-aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodizlenosci-osob-niepelnosprawnych .