Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych Daj Szansę od kilkunastu lat prowadzi działania na rzecz osób z FASD i ich rodzin. W prowadzonym Centrum Diagnozy i Terapii FASD w Toruniu, przeprowadzamy diagnozy i opracowujemy indywidualne programy terapeutyczne dla rodzin borykających się z uszkodzeniami wywołanymi alkoholem w okresie prenatalnym. Wśród naszych działań obszerne miejsce zajmuje kampania profilaktyczno-edukacyjna na temat FASD oraz konferencje poświęcone tej tematyce.

W tym roku wspólnie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w przeddzień Światowego Dnia FAS, zapraszamy do Bydgoszczy na spotkanie pt. “Jak pomagać dziecku z diagnozą FASD?”.

Konferencja odbędzie się w piątek, 8 września 2023 roku w godz. 11.00-15.00 w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, budynek „K” przy ul. Naruszewicza 11 (Aula Maior). Udział jest bezpłatny.

Rejestracja (do dn. 5 września 2023) jedynie poprzez formularz elektroniczny.