Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2022r. wnioski w ramach rehabilitacji społecznej tj.:

  • wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych,
  • wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się,
  • wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych,
  • wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
  • wniosek na zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
  • wniosek na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

przyjmowane są  zarówno w wersji papierowej jak również elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia – SOW.

Wnioski są do pobrania na naszej stronie internetowej www.pcprwloclawek.pl w zakładce Osoby niepełnosprawne/wnioski do pobrania.