INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
we Włocławku w dniu 14 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) będzie nieczynne,
w zamian za święto przepadające w sobotę 11 listopada 2023 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zarządzenie Nr 5/2023

z dnia 31 lipca 2023 r.

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

we Włocławku

w  sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w zamian za święto przypadające w sobotę.

Na podstawie § 9 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się dzień 14 sierpnia 2023 r., dniem wolnym od pracy w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku,
w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 r.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.