„Wiem, że warto się uczyć” – edycja 2021/2022

Jest to ogólnopolski program, który trwa od 2005 roku. Dzięki stypendiom pomagamy w osiąganiu lepszego wykształcenia, wyborze szkoły, która zwiększa szanse, wyrównywaniu szans, rozwoju dzieciom i młodzieży, które wychowują się poza własną rodziną.

Ważne jest dla nas wzmacnianie podmiotowości każdego dziecka. Co roku we wrześniu rozpoczynamy nabór wniosków stypendialnych. Jak podaje CBOS w Raporcie z 2019 roku „Do pracy czy na studia? Zmiany w decyzjach edukacyjnych młodzieży” – „Wyraźne są różnice między grupą osób, które swoje warunki materialne oceniają jako złe, a tymi, które oceniają je jako przeciętne lub dobre – w porównaniu z nimi na studia wybiera się odpowiednio o 10 i o 14 punktów procentowych mniej uczniów. (…) Nie bez znaczenia dla przyszłej decyzji ucznia jest także rodzaj szkoły, w której się uczy. Osoby, które najczęściej decydują się na studia, uczą się, kolejno: w liceach ogólnokształcących, liceach zawodowych i technikach. Największy odsetek respondentów przerywających naukę uczy się w pierwszej kolejności w zasadniczych szkołach zawodowych, następnie w technikach i liceach zawodowych. Zależność ta nie zmienia się na przestrzeni lat.”

Wiemy z wieloletniego doświadczenia, że każda kolejna edycja programu mobilizuje dzieci oraz pomaga im uświadomić wagę odpowiedniego wykształcenia. Przykład naszych stypendystów wpływa także pozytywnie na ich rówieśników.

O stypendium mogą się starać wychowankowie domów dziecka oraz podopieczni rodziców zastępczych. Stypendium jest przeznaczone dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2020/2021 ukończyli ósmą klasę szkoły podstawowej. Stypendia są wypłacane w comiesięcznych transzach, przez cały rok.

Na wnioski czekamy do 15 września.

Więcej informacji i wniosek online na stronie https://fpmw.pl/szukam-pomocy/fundusze-stypendialne/

Pozdrawiamy,
FUNDACJA POLKI MOGĄ WSZYSTKO