„Wiem, że warto się uczyć” – edycja 2023/2024

FUNDACJA POLKI MOGĄ WSZYSTKO prowadzi ogólnopolski program, który trwa od 2005 roku. Dzięki niemu dzieci i młodzież
z pieczy zstępczej mogą osiągnąć lepsze wykształcenie, wybrać właściwą szkołę i wyrównać swoje szanse na rozwój.

Co roku we wrześniu rozpoczyna się nabór wniosków stypendialnych. Jak podaje CBOS w Raporcie z 2019 roku „Do pracy czy na studia? Zmiany w decyzjach edukacyjnych młodzieży” – „Wyraźne są różnice między grupą osób, które swoje warunki materialne oceniają jako złe, a tymi, które oceniają je jako przeciętne lub dobre – w porównaniu z nimi na studia wybiera się odpowiednio o 10 i o 14 punktów procentowych mniej uczniów. (…) Nie bez znaczenia dla przyszłej decyzji ucznia jest także rodzaj szkoły, w której się uczy. Osoby, które najczęściej decydują się na studia, uczą się, kolejno: w liceach ogólnokształcących, liceach zawodowych i technikach. Największy odsetek respondentów przerywających naukę uczy się w pierwszej kolejności w zasadniczych szkołach zawodowych, następnie w technikach i liceach zawodowych. Zależność ta nie zmienia się na przestrzeni lat.”

Każda kolejna edycja programu mobilizuje dzieci oraz pomaga im uświadomić wagę odpowiedniego wykształcenia. Przykład stypendystów wpływa także pozytywnie na ich rówieśników.

O stypendium mogą się starać wychowankowie domów dziecka oraz podopieczni rodziców zastępczych. Stypendium jest przeznaczone dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2022/2023 ukończyli ósmą klasę szkoły podstawowej. Stypendia są wypłacane w comiesięcznych transzach, przez cały rok.

Wniosek można złożyć do 15 września.

Więcej informacji i wniosek online na stronie https://fpmw.pl/projekty/fundusz-stypendialny/