„Dbam o swoje zdrowie psychiczne ! Wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób najbliższych w czasie epidemii SARS-Co-V-2”.

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w kraju oraz towarzyszące jej ograniczenia powodują pogorszenie stanu psychicznego wielu osób z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższych. Wprowadzone obostrzenia wiążą się
z ograniczeniem dostępu do dotychczasowych świadczeń terapeutycznych, częstszym niż zwykle przebywaniem w domu oraz zmniejszoną ilością kontaktów międzyludzkich. Taka sytuacja wpływa negatywnie na ogólny dobrostan psychiczny, prowadzi do wzrostu poziomu stresu oraz lęku przed izolacją.

W ramach projektu oferuje :

1. Poradnictwo psychologiczne indywidualne dla osób z niepełnosprawnościami na terenie całej Polski – 15 h;

2. Poradnictwo psychologiczne indywidualne dla najbliższego otoczenia osób z niepełnosprawnościami na terenie całej Polski (małżonkowie, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie i inni opiekunowie) – 15 h.

Znaczna część osób z niepełnosprawnościami, z uwagi na ich stan zdrowia, jest w grupie ryzyka – wychodząc naprzeciw ich potrzebom oferuje możliwość wyboru formy pomocy – spotkania online (za pomocą środków

porozumiewania się na odległość: telefon, komunikatory społecznościowe) bądź stacjonarne w zależności
od sytuacji epidemiologicznej. Takie podejście daje poczucie bezpieczeństwa oraz pozwala na odbycie rozmowy w domowym, przyjaznym zaciszu.

Warunkiem udziału osób z niepełnosprawnościami w projekcie jest przedłożenie:

1. Podpisanego formularza zgłoszeniowego dla osoby z niepełnosprawnością oraz dokumentu poświadczającego niepełnosprawność oraz stopień bądź innego dokumentu równoważnego do powyższego (skany vs. wersja

papierowa).

Warunkiem udziału najbliższego otoczenia osób z niepełnosprawnościami jest przedłożenie:

2. Podpisanego formularza zgłoszeniowego dla osoby najbliższej osoby z niepełnosprawnością oraz dokumentu poświadczającego niepełnosprawność osoby, z którą jest spokrewniona i złożenie oświadczenia
dot. pokrewieństwa/opieki nad osobą z niepełnosprawnością (skany vs. Wersja papierowa);

Projekt realizowany w okresie do 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r.

Kontakt w sprawie projektu:

E-mail: psycholog@fen.net.pl

Tel: +48 729 835 550

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych

Zespół projektu “Wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnościami – epidemia SARS CoV-2”

Fundacja Edukacji Nowoczesnej

ul. Kochanowskiego 32/60

01-864 Warszawa

www: http://www.fen.net.pl

Facebook: https://www.fb.com/FundacjaEdukacjiNowoczesnej