Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w dniach 26 – 27 marca 2022 r. w godzinach od 9:00 do 15:00 organizuje w swojej siedzibie we Włocławku przy ul. Płockiej 167 akcję Weekend dla Ukrainy.

Podczas obsługi tej grupy klientów będzie możliwość założenia profilu PUE oraz złożenia wniosków o świadczenie 500+ elektronicznie, przy wsparciu pracowników Zakładu.

Do złożenia wniosków niezbędne są:

– paszport – lub inny dokument tożsamości, na podstawie których została przekroczona granica,

– zaświadczenie o nadaniu polskiego identyfikatora PESEL – dla wnioskodawcy i dzieci,

– numer rachunku bankowego w Polsce,      

– numer telefonu w Polsce i adres e-mail.

Szczegółowych informacji udziela ZUS pod nr tel.: tel. 54 230 73 85 lub 86.