Domy Pomocy Społecznej

 

Dom Pomocy Społecznej w Kowalu

ul. Kopernika 19
87-820 Kowal

tel. /54/ 284-18-65

dyrektor : Magdalena Rosłonowska

Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych

Liczba miejsc : 84

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca : 4.577,95 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Kurowie

87-821 Baruchowo

tel. /54/ 284-56-26

dyrektor : Małgorzata Smolińska  

Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych

Liczba miejsc : 60

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca : 4.643,68 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie

87-840 Lubień Kujawski

tel. /54/ 284-27-26

dyrektor : Jolanta Wiktorska

Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku

Liczba miejsc : 34

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca : 4.211,14 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach

87-850 Choceń

tel. /54/ 284-71-16

dyrektor : Ewa Studzińska

Dom przeznaczony jest mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie

Liczba miejsc : 89

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca : 4.622,99 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

ul.Narutowicza 40
87-865 Izbica Kujawska

tel. /54/ 286-50-72

p.o. dyrektora : ks. Tomasz Wnęk

Dom przeznaczony jest mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie, prowadzony  przez Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności-Orioniści  Prowincja Polska z siedzibą w Warszawie

Liczba miejsc : 60

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca : 4.294,06 zł.