Pomoc psychologiczna dla osób niesłyszących

Stowarzyszenie Rozwoju “Pitagoras” zaprasza do wzięcia udziału w projekcie “Pomoc psychologiczna w języku migowym”. Jego celem jest zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej osobom niesłyszącym, które doświadczają negatywnych skutków...

NIEBIESKA LINIA

W ramach projektu Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii uruchomiony został w Biurze Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom nowy numer telefonu:  503 101 201 Pod wskazanym numerem pracownik Biura w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego...

„Aktywny samorząd” 2023

Informujemy, że od dnia 1 marca 2023r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Wnioski przyjmowane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia SOW. Wnioski w ramach modułu I przyjmowane są w...

IV edycja Projektu „SamoDZIELNI”

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) rozpoczyna IV edycję Projektu „SamoDZIELNI”, którego celem jest pomoc dedykowana młodzieży w wieku 17-20 lat, pochodzącej z pieczy zastępczej, która wkracza na rynek pracy. Projekt realizowany jest w formie zjazdów w...