INSTYTUCJE ŚWIADCZĄCE WSPARCIE NA TERENIE POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO

GOPS Baruchowo Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
tel. 54 284 56 11
GOPS Boniewo ul. Szkolna 28
87-851 Boniewo
tel. 509 714 604
BOPS Brześć Kujawski ul. Królewska 5
87-880 Brześć Kujawski
tel. 500 750 827
GOPS Choceń ul. Sikorskiego 8
87-850 Choceń
tel. 54 307 03 54
MGOPS Chodecz ul. Kaliska 2
87-860 Chodecz
tel. 54 284 80 70
GOPS Fabianki Fabianki 4
87-811 Fabianki
tel. 54 231 78 00
MGOPS Izbica Kujawska ul. Marszałka Piłsudskiego 32
87-865 Izbica Kujawska
tel. 54 286 51 60
MOPS Kowal ul. Piwna 24
87-820 Kowal
tel. 54 284 12 55
GOPS Kowal

ul. Piwna 33
87-820 Kowal
tel. 54 284 22 52

GOPS Lubanie

Lubanie 28a
87-732 Lubanie
tel. 54 251 34 13

OPS Lubień Kujawski

ul. 1 Maja 44
87-840 Lubień Kujawski
tel. 54 255 50 25

MGOPS Lubraniec

ul. Brzeska 49
87-890 Lubraniec
tel. 54 286 20 13

GOPS Włocławek

ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
tel. 54 230 53 47

 

Wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

„Niebieska linia”

 

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa
tel. 800-120-002
Pn. – Sb. 8:00-22:00
Nd. i święta: 8:00-16:00

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia”
Poradnia telefoniczna: 22 668 70 00
Czynna 7 dni w tygodniu od 10.00-20.00

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi (zasięg ogólnopolski) ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola
tel. 52 554-00-45
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jaksicach (zasięg ogólnopolski) ul. Sportowa 4, 88-181 Jaksice
tel. 52 357-89-32
Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Lipnie
tel. 54 306 61 05
Telefony zaufania Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111

Całodobowy Telefon Zaufania – 81 534 60 60

Anonimowy Telefon Zaufania – dla osób w kryzysie emocjonalnym – 195 25

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia” pracuje przez całą dobę – 800 120 002

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12

Ogólnopolski Całodobowy Telefon Zaufania AIDS – 22 692 82 26, 801 888 448

Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna – 22 425 98 48

STOP – telefon Centrum Praw Kobiet dla kobiet dotkniętych przemocą i dyskryminacją – 22 621 35 37

Dla ojców i dzieci, których prawa nie są przestrzegane – telefon Stołecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – 22 844 14 82

Dla rodzin osób zaginionych – telefon Fundacji ITAKA – 801 24 70 70 lub 654 70 70 (codziennie, całodobowo)

Gminne zespoły interdyscyplinarne ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baruchowie

 

Baruchowo 54
87- 821 Baruchowo
54 284 56 11 wew. 25 i 35
Pon. – Pt. 7:15 –15:15
Wt. 8:00 – 16:00
Osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej z terenu gminy Baruchowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boniewie

 

ul. Szkolna 28
87-851 Boniewo
tel. 54 284 01 81
Pon. – Pt. 7:15 – 15:15
Osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej z terenu gminy Boniewo

Brzeski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim

 

ul. Królewska 5
87-880 Brześć Kujawski
tel. 54 231-06-35
Fax: 54 231-06-85
Pn., Śr. 7:15 -15:15
Wt. 7:30 – 17:00
Pt. 7:30 – 14:00
Osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Brześć Kujawski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu

 

ul. Sikorskiego 8b
87-850 Choceń
54 307- 03- 54
Pn.,Śr.,Cz.Pt. 7:30 – 12:00
Wt. 8:00 – 12:00
Osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej z terenu gminy Choceń

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu

 

ul. Kaliska 2
87-860 Chodecz
tel. 54 284 80 70
Pn.. – Pt. 7:30 – 15:30
Osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Chodecz.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fabiankach

 

Fabianki 4
87-811 Fabianki
tel. 54  231-78-00
fax: 54 231-78-09
Pn., Wt.,Śr. 7:30 -15:30
Wt. 7:30 – 17:00
Pt. 7:30 – 14:00
Osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej z terenu gminy Fabianki.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

 

 

ul. Marszałka Piłsudskiego 32
87-865 Izbica Kujawska
tel. 54  286-50-09
Pn. – Pt. 7:30 – 15:30
Osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Izbica Kujawska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalu

 

 

ul. Piwna 33
87-820 Kowal
tel. 54 284-22-52
Kom. 884 798 089
Pn.. – Pt. 7:30 – 15:30
Osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej z terenu gminy Kowal.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalu

 

 

ul. Piwna 24
87-820 Kowal
tel. 54 2842 029
Osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej z terenu miasta Kowal.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

 

Lubanie 28a
87-732 Lubanie
tel. 54 251-34-13
Pn.. – Pt. 7:30 – 15:30
Osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej z terenu gminy Lubanie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim

 

 

ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski
tel. 54 284-43-29
Osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Lubień Kujawski

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrańcu

 

ul.  Brzeska 49 87-890 Lubraniec
tel. 54 286-20-13 wew. 35 
Pn.,Śr., Cz., Pt. 7:15 –15:15
Wt. 8:00 – 16:00
Osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Lubraniec

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku

 

 

ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
tel. 54 230-53- 47
Pn.,Śr., Cz., 7:30 –15:30
Wt. 7:30 – 16:30  Pt. 7:30 – 14:30
Osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej z terenu  gminy Włocławek

 

Wykaz organizacji pozarządowych świadczących usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim
 

Stowarzyszenie „Bezpieczeństwo Dziecka” ul.Połczyńska 3

85-711 Bydgoszcz

tel.: 505 045 164

572 940 007 w godz. 10.00 – 20.00

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Bydgoszcz ul.Jaworowa 5

85-628 Bydgoszcz

tel.: 52 372 15 32

Stowarzyszenie „ALWERNIA”

Centrum Pomocy Rodzinie im. Bł. Jana Pawła II

ul.Gdańska

ul.Dworcowa 87 (poradnia)

85- 009 Bydgoszcz

tel.: 720 832 100

Fundacja na rzecz Rozwoju Psychiatrii Regionu Kujawsko- Pomorskiego im. dr Józefa Bednarza ul.Kurpińskiego 19

85- 096 Bydgoszcz

tel.: 52 58 54 260

Fundacja „Wyjść z cienia” ul.Piotrowskiego 19/2

Bydgoszcz

tel.: 52 522 23 33

kontakt@wyjsczcienia.org

Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie „HOMINI” ul.Mikołaja z Ryńska 8

86-300 Grudziądz

tel.: 56 462 22 63

56 462 1871

Zarząd Miejsko-Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Grudziądzu ul.Waryńskiego 36

86-300 Grudziądz

tel.: 56 46 401 90

Toruńskie Centrum Caritas  im. Bł. Marii Karłowskiej ul.Szosa Bydgoska 1a

87-100 Toruń

tel.: 56 654 05 43

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Flisak” ul.Gagarina 152

87-100 Toruń

tel.: 503 307 316

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom ul.Jęczmienna 10/7

87-100 Toruń

tel.: 56 652 23 94

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii – Oddział w Toruniu ul.Plac św. Katarzyny 9

87-100 Toruń

tel.: 56 655 52 70

Kujawsko – Pomorskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” ul.Jęczmienna 10

87-100 Toruń

tel.: 56 622 62 14

Parafialna Akcja Katolicka przy parafii św. Antoniego ul.Św. Antoniego 4

87-100 Toruń

Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Częstochowskiej ul.Konstytucji 3 Maja 3 C

87-100 Toruń

Fundacja “Dies Mei” – Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem we Włocławku ul.Kościuszki 26

87 – 800 Włocławek

tel.:  603 943 621

Fundacja “Samotna Mama” Pałac Bursztynowy ul.Okrężna 21

87 – 800 Włocławek

tel.: 54 231 91 00

Polski Komitet Pomocy Społecznej ul.Związków Zawodowych 18

87 – 800 Włocławek

tel.: 54 232 10 96

Klub Abstynenta “Promień” ul.Gałczyńskiego 9

87 – 800 Włocławek

tel.: 661 086 808

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne “Cordis” ul.Sobieskiego 31

88-140 Gniewkowo

tel.: 507 703 070

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka ul.Kolegiacka 24

88-150 Kruszwica

tel.: 52 353 44 15

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu ul.Armii Krajowej 9

88-100 Inowrocław

tel.: 52 355 93 40,

ul. Toruńska 26

88-100 Inowrocław

tel.: 52 303 39 27

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Ziemi Koronowskiej 86-010 Koronowo,

ul.Pomianowskiego 1

tel. 663 092 476

Stowarzyszenie Specjalistyczna Pomoc Rodzinom “Nadzieja” 86-200 Chełmno,

ul.Kamionka 3

tel. 660 221 547

 

Wykaz Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem działających na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego
Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Świeciu Świecie

ul. Sądowa 18

Poniedziałek 12.00 – 16.00
Czwartek 12.00 – 16.00

TEL: 574 502 155 TEL: 793 865 694 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Bydgoszczy Bydgoszcz

ul.Krasińskiego 19

Poniedziałek 13:00-20:00
Wtorek 8:00-15:00
Środa 11:00-18:00
Czwartek 8:00-15:00
Piątek8:00-15:00
Sobota 8:00-14:00

TEL: 574 501 007 TEL: 793 865 694 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Inowrocławiu Inowrocław

ul. Armii Krajowej 9

Poniedziałek 11.00 – 18.00
Wtorek 10.00 – 17.00
Środa 13.00 – 20.00
Czwartek 11.00 – 18.00
Piątek 09.00 – 16.00
Sobota 09.00 – 15.00

TEL: 52 355 93 40 TEL: 793 865 694 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Lokalny Punkt Pomocy Okręgowego Ośrodka Pokrzywdzonym Przestępstwem w Toruniu Golub-Dobrzyń

ul. Kilińskiego 10

Środa 12:00-16:00

tel. 669 916 044 w godzinach przyjęć osoby pierwszego kontaktu, kom. 693 288 017 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu.

Lokalny Punkt Pomocy Okręgowego Ośrodka Pokrzywdzonym Przestępstwem w Toruniu Wąbrzeźno

ul. 1 Maja 46

Poniedziałek 11:00-15:00

tel. 669 916 044 w godzinach przyjęć osoby pierwszego kontaktu, kom. 693 288 017 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Okręgowy Ośrodek Pokrzywdzonym Przestępstwem w Toruniu Toruń

ul. Mickiewicza 49-49a

Poniedziałek 8:30-15:30
Wtorek 8:30-15:30
Środa 8:30-15:30
Czwartek 13:00-20:00
Piątek 13:00-20:00
Sobota 10:00-14:00

tel. 669 916 044 w godzinach przyjęć osoby pierwszego kontaktu, kom. 693 288 017 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Lokalny Punkt Pomocy Okręgowego Ośrodka Pokrzywdzonym Przestępstwem w Toruniu Grudziądz

ul. Chełmińska 97

Czwartek 14:00-18:00

tel. 669 916 044 w godzinach przyjęć osoby pierwszego kontaktu, kom. 693 288 017 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Lokalny Punkt Pomocy Okręgowego Ośrodka Pokrzywdzonym Przestępstwem w Toruniu Chełmża

ul. Gen. Hallera 19

Środa 11:30-15:30

tel. 669 916 044 w godzinach przyjęć osoby pierwszego kontaktu, kom. 693 288 017 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Lokalny Punkt Pomocy Okręgowego Ośrodka Pokrzywdzonym Przestępstwem w Toruniu Chełmno

ul. Słowackiego 3

Środa 11:30-15:30

tel. 669 916 044 w godzinach przyjęć osoby pierwszego kontaktu, kom. 693 288 017 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Lokalny Punkt Pomocy Okręgowego Ośrodka Pokrzywdzonym Przestępstwem we Włocławku Aleksandrów Kujawski

ul. Sikorskiego 3

Czwartek 11:00-15:00

tel. 693 290 219 w godzinach przyjęć osoby pierwszego kontaktu, kom. 663 584 259 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Pomoc dla osób bezdomnych
Schronisko Caritas dla Bezdomnych z usługami opiekuńczymi

ul. Płocka 2, 87-800 Włocławek
tel. 518014554

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn

ul. Prymasa S. Karnkowskiego 7,
87-800 Włocławek
tel. 518014558

Ogrzewalnia Caritas dla Osób Bezdomnych

ul. Wyszyńskiego 2,
87-800 Włocławek
tel. 518014558

 

Leczenie uzależnień
Poradnia Terapii Uzależnień, Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp.z.o.o

 ul. Kaliska 104a,
tel. 54 2310487

Centrum Medyczne Multimed Tadeusz Jucyj Spółka Jawna we Włocławku

ul. Piekarska 5
87-800 Włocławek
tel. 533-613-613

Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku

ul. Stodólna 70
87-800 Włocławek
tel. 54 412-53-34

Infolinia – Anonimowi Alkoholicy

(zasięg ogólnopolski)

 

Fundacja Biuro Służby Krajowej AA w Polsce
ul. Chmielna 20
00-020 Warszawa
tel. 801-033-242

Ogólnopolski telefon zaufania Narkotyki- Narkomania tel. 801-199-990

 

Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baruchowie

 

 

Urząd Gminy w Baruchowie Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
tel.54 284-56-11
Dla mieszkańców gminy Baruchowo

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Boniewie

 

Urząd Gminy w Boniewie
Szkolna 28, 87-851 Boniewo
tel. 54 284-01- 81
Dla mieszkańców gminy Boniewo.

Gminna Komisja rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brześciu Kujawskim

 

 

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim
Pl. Wł. Łokietka 1
87-880 Brześć Kujawski
tel. 54  231-63-10
Dla mieszkańców gminy Brześć Kujawski.

Gminna Komisja  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choceniu

 

 

Urząd Gminy W Choceniu
ul. Sikorskiego 12
87-850 Choceń
tel. 54 284-66-17
Dla mieszkańców gminy Choceń.

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Chodczu
ul. Kaliska 2,
87-860 Chodecz
tel.54 284-80-70
Dla mieszkańców gminy Chodecz.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Fabiankach

Urząd Gminy w Fabiankach
Fabianki 4
87-811 Fabianki
tel. 54 231-78-03
Dla mieszkańców gminy Fabianki.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Izbicy Kujawskiej

Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej
ul. Marszałka Piłsudskiego 32
87-865 Izbica Kujawska
tel. 54 286 50 09
Dla mieszkańców gminy Izbica Kujawska.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowalu

Urząd Miejski w Kowalu
ul. Piwna 24
87-820 Kowal
tel. 54 284-12-55
Dla mieszkańców miasta Kowal.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowalu

Urząd Gminy w Kowalu
ul. Piwna 33
87-820 Kowal
tel. 54 284-22-52
Dla mieszkańców gminy Kowal.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu

Urząd Gminy w Lubaniu
Lubanie 28 A
87-732 Lubanie
tel. 54 251-33-12
Dla mieszkańców gminy Lubanie.

Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubieniu Kujawskim

 

Urząd Gminy w Lubieniu Kujawskim
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski
tel. 54 284-33-33
Dla mieszkańców miasta i gminy Lubień Kujawski.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubrańcu

Urząd Miejski w Lubrańcu
ul. Brzeska 49
87-890 Lubraniec
tel. 54 286 20 17
Dla mieszkańców miasta i gminy Lubraniec.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włocławku

Urząd Gminy we Włocławku
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
tel. 54 230-53-47
Dla mieszkańców gminy Włocławek.

 

Dzienne oddziały psychiatryczne
Centrum Medyczne Multimed Tadeusz Jucyk Sp.j. we Włocławku

ul. Piekarska 5
87-800 Włocławek
tel. 533-613-613

Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku

ul. Wyszyńskiego 25
87-800 Włocławek
tel. 54 416-53-89

 

Poradnie zdrowia psychicznego
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

ul. Lunewil 15
87-800 Włocławek
tel. 54 231-38-00

NZOZ “MEDYK” we Włocławku
Waldemar Litwiński

ul. Reja 13/49-50
87-800 Włocławek
tel. 54 23-12-994

Centrum Medyczne Multimed
Tadeusz Jucyj Spółka Jawna
we Włocławku

ul. Piekarska 5
87-800 Włocławek
533613613

FOXMED Anna Kasialis
we Włocławku

ul. Królewiecka 30
87-800 Włocławek
tel. 605-424-305

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
Sp. z o.o. NZOZ  we Włocławku Przychodnia NR 6

ul. Kaliska 104 A
87-800 Włocławek
tel. 54 231-04-87

Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku

ul. Wyszyńskiego 27
87-800 Włocławek
tel. 54 416-53-61

 

Poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku ul. Łady 10
87-800 Włocławek
tel. 54 412-86-51

 

Poradnie psychologiczne

Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni

Specjalistycznych we Włocławku

– Poradnia Psychologiczna

ul. Wyszyńskiego 27
87-800 Włocławek
tel. 54 416-53-61

Centrum Medyczne Multimed Tadeusz Jucyk Sp.j. we Włocławku (poradnia psychologiczna i poradnia

psychologiczna dla dzieci)

ul. Piekarska 5
87-800 Włocławek
Tel. 533-613-613

 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu

Plac Doktora Mariana Szulca 4
87-890 Lubraniec
tel. 54 286 25 73

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim

ul. Wojska Polskiego 18
87-840 Lubień Kujawski
tel. fax. 54 284-31-55

kom. 516-168-040

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna we Włocławku

ul. Wojska Polskiego 27,
87-800 Włocławek
tel. 54 232 59 18

 

Zespoły leczenia środowiskowego
Foxmed Anna Kasialis we Włocławku Zespół Leczenia Środowiskowego ul. Królewiecka 30
87-800 Włocławek
tel. 605-424-305
537-927-045
Centrum Medyczne Multimed Tadeusz Jucyk Sp.j. we Włocławku Zespół Leczenia Środowiskowego ul. Piekarska 5
87-800 Włocławek
tel. 533-613-613

 

Zespoły interwencji kryzysowej
Punkt poradnictwa specjalistycznego dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy we Włocławku

ul. Stodólna 68
87-800 Włocławek
tel. 54 230-46-29

Sekcja Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej we Włocławku

ul. Żytnia 58
87-800 Włocławek
tel. 54 413-50-96

MOPR –Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

(miejsca noclegowe zasięg ogólnopolski)

ul. Żytnia 58
87-800 Włocławek
tel. 54 413-50-95

 

Osoby niepełnosprawne
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Stodólna 68, III piętro
87-800 Włocławek
tel. 54 230-46-59

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku

 

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. 54 423-23-85; 54 423-23-86

Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy we Włocławku

ul. Wiejska 15
87-800 Włocławek
tel. 54 411-86-99

Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe we Włocławku

ul. Łazienna 6
87-800 Włocławek
54 232-34-10