Informujemy, że od dnia 1 marca 2023r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Wnioski przyjmowane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia SOW. Wnioski w ramach modułu I przyjmowane są w terminie do dnia 31 sierpnia 2023r., natomiast w module II do dnia 31 marca 2023 oraz 10 października 2023 (rok szkolny/akademicki 2023/2024). Więcej informacji o programie na stronie internetowej www.pfron.org.pl.