Aktualności

 

Ankieta dla osób z Ukrainy sprawujących rodzinną pieczę zastępczą

Na prośbę Fundacji Polki Mogą Wszystko udostępniamy poniżej link do ankiety dla osób z Ukrainy sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, niezależnie od tego czy są ustanowione przez polski sąd czy nie. Ankieta ma na celu zbadanie potrzeb tych rodzin i powierzonych im...

Ogłoszenie konkursu nr 1/2023 pn. „Możemy więcej”

Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w konkursie numer 1/2023. Jest on ogłaszany w ramach zadań zlecanych z art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdą...

„Zajęcia klubowe w WTZ”

Informujemy, że Oddział Kujawsko-Pomorski PFRON od 1 listopada do 30 listopada 2023 r. będzie prowadził nabór wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu, pn. „Zajęcia klubowe w WTZ”. Osoby zainteresowane powyższym...