Aktualności

 

„Pro Civium” bezpłatne porady

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w ramach realizacji zadania publicznego sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju...

Standardy Ochrony Małoletnich

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku wprowadziło Standardy Ochrony Małoletnich. Standardy dostępne są na Biuletynie Informacji Publicznej: https://pcprwloclawek.rbip.mojregion.info/129/216/standardy-ochrony-maloletnich.html

Profil zaufany potwierdzisz w każdym oddziale PFRON

Od 15 marca we wszystkich szesnastu oddziałach PFRON uruchomione zostaną punkty potwierdzające profil zaufany.Aby potwierdzić swój profil zaufany, wystarczy udać się do najbliższego oddziału PFRON z dowodem osobistym lub paszportem. Lista oddziałów znajduje się tutaj:...

New Possibilities for NEETs – nowe możliwości dla grupy NEET

Hiszpania, Włochy na wyciągnięcie Twojej ręki! Przygoda w połączeniu z nauką i doświadczeniem zawodowym to oferta projektu "New Possibilities for NEETs - nowe możliwości dla grupy NEET", który otwiera przed Tobą drzwi do niezwykłego doświadczenia zawodowego i...