Wykaz zrealizowanych form wsparcia w ramach projektu “Rodzina w centrum Etap I” czerwiec 2024r:

  • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne: 43 godzin.
  • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne: 23 godzin.
  • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – prawne: 8 porad.
  • Terapia rodzinna grupowa i indywidualna: 14 godzin.
  • Specjalistyczne poradnictwo logopedyczne: 5 godzin.
  • Warsztaty dla osób przebywających lub opuszczających piecze zastępczą: 1 warsztat.