Poniżej przedstawiamy ofertę Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii “Pod Żaglami”, który przeznaczony jest dla chłopców – uczniów szkół podstawowych (kl. 4-8 ) zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz niedostosowanych społecznie.
Pobyt dziecka w internacie, oraz nauka w szkole są bezpłatne. Odpłatne jest jedynie wyżywienie dziecka, naliczane za dzień pobytu dziecka w placówce.

Pliki do pobrania: