Aktywny Samorząd 2019

Dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Informujemy, że Zarząd PFRON uchwałą nr 49/2019 z dnia 17 lipca 2019r. wprowadził modyfikację dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe pilotażowego programu Aktywny samorząd”. W ramach programu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do zakupu wózka inwalidzkiego  o napędzie elektrycznym. Z treścią programu można zapoznać się na stronie internetowej www.pfron.org.pl.

Jednocześnie przypominamy, że wnioski w module I można składać do 31 sierpnia 2019r.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II można składać do 31.03.2019r. Z uwagi na fakt, że dzień ten wypada w niedzielę ostateczny termin złożenia wniosków upływa w dniu 1.04.2019r.


Harmonogram realizacji pilotażowego programu Aktywny samorzad w roku 2019

Z dokumentem pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe pilotażowego programu ‚Aktywny samorząd” 2019r. można zapoznać na stronie www.pfron.org.pl


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w roku 2019 przyjmowane będą w następujących terminach:

Moduł I – od 15.03.2019r. do 30.06.2019r. i 31.08.2019r.

Moduł II – od 15.03.2019r. do 31.03.2019r. oraz do 10.10.2019r.

Możliwe wnioski do pobrania:

Moduł I

Wniosek A1 A4

Wniosek A2 A3

Wniosek B1 B2 B3 B4

Wniosek B5

Wniosek C1

Wniosek C2

Wniosek C3

Wniosek C4

Wniosek C5

Wniosek D

Wniosek moduł II

Wszelkie informacje na temat programu udzielane są w siedzibie tut. Centrum jak również pod nr tel. 54 231-02-84, dostępne także na stronie www.pfron.org.pl.

Poniżej przedstawiamy zasady przyznawania dofinansowania ze środków PFRON w ramach realizowanego programu w powiecie włocławskim – zasady


Wzory formularzy druków związanych z realizacją zadań 3 i 4 w obszarze C w ramach programu „Aktywny samorząd”

C3_O_propozycja specyfikacji i kosztorysu do protezy

C4 O – propozycja specyfikacji i kosztorysu naprawy protezy

C3_K_ specyfikacja i kosztorys protezy wykonanej dla beneficjenta

C4_K_specyfikacja i kosztorys naprawy protezy wykonanej dla beneficjenta