Moduł IV

Informujemy, ze w związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju, zarząd PFRON wznowił realizację modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Moduł IV adresowany jest do samorządów powiatowych i gminnych, które w związku z zaistniałą sytuacją realizują dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia. Więcej informacji na stronie www.pfron.org.pl.