Dom jest tam gdzie mieszka miłość!!! Zostań Rodziną Zastępczą!!

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU POSZUKUJE KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się  w swoich rodzinach jest ciągle bardzo dużo. Oczekują one na rodziny, które chciałyby je przyjąć, obdarować sercem i ciepłem rodzinnym. Rodzina zastępcza to czasowa forma pomocy dziecku, którego rodzice biologiczni z różnych powodów nie są w stanie zapewnić należytej opieki, czasami porzucają dzieci bądź pobyt w domu rodzinnym zagraża zdrowiu lub życiu dzieci. Aktualnie na terenie powiatu włocławskiego funkcjonuje 65 rodzin zastępczych i 1 rodzinny dom dziecka, w których łącznie przebywa 97 dzieci. To jednak wciąż za mało. Rodzin zastępczych z roku na rok jest coraz mniej, a dzieci przybywa. Zależy nam na tym, aby dzieci z naszego powiatu nie musiały być odwożone do rodzin zastępczych  lub placówek opiekuńczo-wychowawczych na drugim końcu Polski. To ważne, aby pozostawały w swoich środowiskach, miały kontakt z domem i własną rodziną. Rodziny zastępcze mogą być spokrewnione z dzieckiem, gdy opieki podejmuje się ktoś z rodziny (dziadkowie, rodzeństwo), ale także niezawodowe. Odrębną grupę stanowią zawodowe rodziny zastępcze – takie rodziny przez cały czas trwania umowy muszą być gotowe na przyjęcie dziecka. Rodziny, które podejmują się opieki nad dzieckiem, otrzymują co miesiąc pomoc pieniężną na jego utrzymanie, a także w przypadku dziecka z niepełnosprawnością dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania,  jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,   jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania. Ponadto każda rodzina zastępcza może skorzystać z pomocy prawnej, pomocy psychologicznej, wsparcia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, uczestniczyć w szkoleniach i grupach wsparcia oraz korzystać z innych form w zależności od potrzeb rodziny i dziecka. Osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzące rodzinny dom dziecka otrzymują również wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji oraz środki finansowe na pokrycie kosztów przeprowadzenia niezbędnego remontu. Osoby prowadzące rodzinny dom dziecka dodatkowo otrzymują także środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego.

 

Wszystkie osoby, które są zainteresowane tym, by zostać rodziną zastępczą prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Stodólna 68- od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30, tel. 54 230 46 58.