„Aktywny samorząd” 2021

Informujemy, że w dniu 11 stycznia 2021r. Uchwałą nr 2/2021 Zarząd PFRON zatwierdził dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w roku 2021r. Z treścią programu można zapoznać się na stronie internetowej www.pfron.org.pl. Wnioski w ramach programu przyjmowane będą elektronicznie od 1 marca 2021r. za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia – SOW.

Wnioski w ramach modułu I przyjmowane będą do 31 sierpnia 2021r. Natomiast wnioski w ramach modułu II można będzie złożyć do 31 marca 2021 za rok rok szkolny/akademicki 2020/2021 oraz do 10 października 2021 za rok szkolny/akademicki 2021/2022.