Konferencja „Wsparcie dziecka i jego otoczenia w systemie pieczy zastępczej”

Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, zaprasza na konferencję organizowaną wspólnie przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu pt.:

„Wsparcie dziecka i jego otoczenia w systemie pieczy zastępczej”.

Konferencja odbędzie się 17 października 2019 roku w Brodnickim Centrum Caritas.

Celem naszej konferencji jest promocja i wspieranie rodzicielstwa zastępczego; podkreślenie znaczenia rodzinnej pieczy zastępczej a zwłaszcza poszukiwanie możliwości wspierania rodzin zastępczych i rozwoju rodzicielstwa zastępczego. Intencją organizatorów jest również wymiana doświadczeń dotyczących istotnych aspektów pracy z rodziną zastępczą oraz dyskusja o losie dzieci znajdujących się pod opieką zastępczą.

Rozważania te staną się wstępem do warsztatów dla uczestników konferencji.

Odbiorcami konferencji są: pedagodzy, specjaliści z zakresu pracy z dziećmi, przedstawiciele samorządów, organizatorzy pieczy zastępczej, rodzice zastępczy, kandydaci na rodziny zastępcze, pracownicy ośrodków adopcyjnych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Zapraszamy do zapoznania się z programem naszego przedsięwzięcia.

Udział w konferencji i warsztatach jest bezpłatny.

*KARTA UDZIAŁU W SZKOLENIU WARSZTATOWYM ORGANIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU PARTNERSKIEGO ROPS W TORUNIU .

*PROGRAM- Adopcja w woj.kuj -pomorskim

*Adopcja a dziecko