Aktywny samorząd – wnioski w module II przyjmowane za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia SOW

Informujemy, że wnioski w ramach modułu II na rok akademicki/szkolny 2019/2020 przyjmowane będą od 01.10.2019 do 10.10.2019r. Wnioskodawca wypełnia wniosek elektronicznie za pośrednictwem platformy SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/. 

W celu złożenia dokumentów w formie elektronicznej należy posiadać profil zaufany  lub podpis elektroniczny. Aby uzyskać instrukcję utworzenia profilu zaufanego należy odwiedzić stronę www.obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet lub zapoznać się z ofertą banku, w którym Wnioskodawca posiada rachunek.

Osoby, które złożą wniosek w formie elektronicznej mogą uzyskać dodatkowe 800 zł.  Do wniosku należy dołączyć niżej wymienione załączniki, wypełnić, a następnie w formie skanu wraz z wnioskiem przesłać poprzez platformę SOW. Gorąco zachęcamy.

Wniosek-AS-MII

Klauzula informacyjna

Zaświadczenie z uczelni

Zaświadczenie od pracodawcy