Zaproszenie na szkolenie ,, Jak pracować z nastolatkiem po traumie i stracie”

Zapraszam Państwa  na szkolenie: ” Jak pracować z nastolatkiem po traumie i starcie”,
realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. Rodzina w Centrum 2., Oś
Priorytetowa 9, /Solidarne społeczeństwo, /Działanie 9.3 /Rozwój usług
społecznych i zdrowotnych, /Poddziałanie 9.3.2 /Rozwój usług społecznych
/w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Szkolenie, materiały dydaktyczne, wyżywienie są
bezpłatne.

ZAPROSZENIE

KARTA UDZIAŁU W SZKOLENIU WARSZTATOWYM