Projekt kompleksowej rehabilitacji

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Wielkopolski informuje, że ruszył nabór do projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy poprzez wsparcie w trzech modułach: zawodowym, psychospołecznym oraz medycznym. Szczegóły poniżej.

Projekt Kompleksowej Rehabilitacji