Projekt w ramach pieczy zastępczej

Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr „Denar”, realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt; „Zawodowa Akademia Wiedzy i Doświadczenia” – Poddziałanie 01.3.01 – w ramach Gwarancji dla młodzieży tj. dla osób do 29 roku życia, biernych zawodowo, pozostającymi w pieczy zastępczej lub do 2 lat po opuszczeniu pieczy. Projekt realizowany jest na terenie województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Oferujemy:

– szkolenia zawodowe nadające kwalifikacje zawodowe ( np.: Przedstawiciel handlowy, Rejestratorka medyczna z obsługą komputera, Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputera, Magazynier z obsługą wózka widłowego, Podstawy księgowości z obsługą komputera, Pracownik kadrowo – płacowy z obsługą komputera, Spawacz MIG/MAG, Operator drona i inne….)

– stypendium szkoleniowe/ stażowe ( 1.314,38 m-c brutto ) wraz ze składkami ZUS;

– zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia;

– 3 miesięczny staż;

– zakup cateringu w czasie szkolenia

– bezpłatne materiały piśmiennicze

– koszt opieki nad osobą zależną ( np. nad osobami starszymi, dziećmi )

– opiekę doradcy zawodowego i pośrednika pracy

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. 570 999 109

Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr „Denar”
ul. Jagiellońska 95/5
85-027 Bydgoszcz
tel/fax 52 381 93 14
www.denar.edu.pl