Zaproszenie na szkolenie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu pn: ,,Jak rozwija się rodzina zastępcza- wpływ rodzicielstwa zastępczego na Ciebie i Twoją rodzinę ”

Adresaci:Rodziny zastępcze, kadra rodzinnych domów dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego z województwa kujawsko-pomorskiego.

Termin i miejsce: Hotel Centrum Konferencyjne Daglezja w Przysieku

Grupa I: 27-28 czerwiec 2019r.

Grupa II: 12-13 września 2019r.

KARTA UDZIAŁU W SZKOLENIU WARSZTATOWYM ORGANIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU PARTNERSKIEGO ROPS W TORUNIU PN