IV Powiatowa Konferencja .Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie -Warsztaty dla profesjonalistów

 

Szanowni Państwo

Komenda Miejska Policji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

wraz z partnerami

 

mają zaszczyt zaprosić na

IV POWIATOWĄ KONFERENCJĘ
PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY  W RODZINIE
– WARSZTATY DLA PROFESJONALISTÓW

05 czerwca 2019 r. (środa), w godzinach 8.30 – 15.15

Pałac Bursztynowy, Włocławek ul. Okrężna 21

 

Konferencja jest objęta patronatem
Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego

 

Od czterech lat Konferencja jest platformą wymiany doświadczeń, jak również dowodem współpracy jednostek pomocy społecznej, administracji samorządowej, Policji, organizacji pozarządowej i przedsiębiorstw na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Warsztaty kolejny raz będą okazją doskonalenia umiejętności policjantów, pracowników służby zdrowia, kuratorów, członków Zespołów Interdyscyplinarnych, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nauczycieli, pedagogów szkolnych, pracowników pomocy społecznej.

 

Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie w terminie

do 22 maja 2019 r:

skanu wypełnionego i podpisanego przez uczestnika zgłoszenia na adres: zgloszenie@mopr.wloclawek.pl

lub faxem na numer

54 423 23 19

Osoby zakwalifikowane do udziału w Konferencji zostaną powiadomione pocztą elektroniczną do 29 maja 2019r.

Kontakt telefoniczny w godz. 8.00 – 10.00 54 423 23 53 / 54 / 55

IV KONFERENCJA POWIATOWA PLAKAT

PROGRAM

ZGŁOSZENIE